כ"ח ניסן, תשע"ד
28 אפריל 2014
102/2014
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-מרס 2014 בהשוואה לינואר-מרס 2013

  • בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-4.6 מיליון (עלייה של 2%). 2.2 מיליון לינות של ישראלים והיתר 2.4 מיליון היו של תיירים, שהיוו 52% מסך כל הלינות במלונות. יצוין שחג הפסח השנה חל בחודש אפריל ואילו אשתקד הוא היה בחודש מרס.
  •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-58% לעומת 57% אשתקד.
  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') נעה בין 48% במחוז הצפון ל-64% במחוז תל אביב.
  • תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - עלייה בתפוסת החדרים ברוב הישובים פרט לחיפה ולשפת ים המלח, ובאילת נרשמה יציבות. התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (72%).

נתונים מנוכי עונתיות- ינואר-מרס 2014:
  • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של לינות תיירים  ב-11.1 מיליון (בהשוואה לאומדן של 10.3 מיליון על בסיס שלושת החודשים שלפניהם, והרמה השנתית של לינות ישראלים  ב-12.9 מיליון לעומת 12.8 (בהשוואה שלושת החודשים הקודמים).

נתוני המגמה:
  • בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 35% בחישוב שנתי (2.5% בממוצע לחודש) בלינות התיירים בהשוואה לעלייה של 26% בחישוב שנתי בשלושת החודשים שקדמו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}