י"ט אלול, תשע"ד
14 ספטמבר 2014
245/2014
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבע השני של שנת 2014:

  • עודף בחשבון השוטף (*) בסך 2.2 מיליארד דולר לאחר עודף של 3.6 מיליארד דולר ברבע הקודם.
  • הגירעון בחשבון הסחורות (*) עלה מ-1.0 מיליארד דולר ברבע הראשון, ל-2.2 מיליארד דולר ברבע השני, תוצאה של ירידה ביצוא הסחורות בשיעור גבוה יותר (9%) מהירידה ביבוא הסחורות (2%).
  • חשבון הסחורות והשירותים (*) הסתכם בעודף של 0.9 מיליארד דולר בהמשך לעודף מתמשך החל מהרבע השני של שנת 2012.
  • השקעות תושבי ישראל בניירות ערך סחירים בחו"ל עלו ב-2.4 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 3.5 מיליארד דולר ברבע הקודם.
  • השקעות תושבי חו"ל בניירות ערך סחירים בישראל עלו ב-0.5 מיליארד דולר בהשוואה לעליה של 3.0 מיליארד דולר ברבע הקודם.
  • עלייה של 1.1 מיליארד דולר בנכסי הרזרבה, זאת בהשוואה לעלייה גדולה יותר ברבע הראשון (3.6 מיליארד דולר), תוצאה בעיקר של רכישות מט"ח ע"י בנק ישראל (1.2 ו-3.0 בהתאמה).
  • בחוב החיצוני נטו : עודף של נכסים על התחייבויות בסך של כ-91 מיליארד דולר.

    (*) בדולרים שוטפים ובניכוי גורמים עונתיים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}