ח' שבט, תשע"ד
09 ינואר 2014
006/2014
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
דצמבר 2013

  • בהערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת חלה הרעה בדצמבר (1.9%) לעומת נובמבר (2.1%).
  • בתעשייה: במדדים המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, "היקף הזמנות לשוק מקומי" ו- "היקף הייצור" נרשמה הערכת המנהלים הנמוכה ביותר השנה. ובמדד "מלאי מוצרים מוגמרים" נרשמה הערכת המנהלים הגבוהה ביותר השנה.
  • בבינוי: הערכת המנהלים החודש במאזן הפעילות הכוללת הייתה הגבוהה ביותר מתחילת השנה (3.8%).
  • במלונאות: במדדים המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, במדד "מספר לינות הישראלים" נרשמה ההערכה הנמוכה ביותר השנה. בציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הקרובים, במדדים "ציפיות לשינוי במספר לינות הישראלים", ציפיות לשינוי בתעריף  החדרים" ו"ציפיות לשינוי במספר המועסקים" נרשמו ההערכות הנמוכות ביותר השנה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}