ב' טבת, תשע"ו
14 דצמבר 2015
335/2015
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​ברבעון השלישי של שנת 2015:

  • העודף בחשבון השוטף (*) הסתכם ב-3.8 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 3.4 ברבעון הקודם.
  • מאזן הסחורות והשירותים (*) הסתכם בעודף של 2.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • יבוא הסחורות והשירותים (*) ירד בהשוואה לרבעון הקודם ב-3.5% והסתכם ב-20.0 מיליארד דולר, ואילו יצוא הסחורות והשירותים (*) נשאר ברמה דומה לזו של הרבעון הקודם והסתכם ב-22.5 מיליארד דולר.
  • בהשקעות תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחירים, חלה ירידה של 0.1 מיליארד דולר לאחר עליות מתמשכות החל משנת 2012.
  • בהשקעות תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים סחירים, חלה ירידה של 2.1 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים של שנת 2015, לאחר עליה של 6.7 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים שקדמו להם.
  • בחוב החיצוני נטו: עודף הנכסים על התחייבויות הסתכם בכ-108 מיליארד דולר בהשוואה ל- 92 ברבעון המקביל אשתקד.

(*) בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}