כ"א תמוז, תשע"ו
27 יולי 2016
233/2016
כתב שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2015

  • סך יצוא הסחורות בשנת 2015 הסתכם ב-64.1 מיליארד דולר, ירידה של 7.1% לעומת שנת 2014.

  • סך יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד ב-14.5%, עיקר הירידה נבעה בענף ייצור כימיקלים ומוצריהם אשר ירד מ-4.2 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-3.1 מיליארד דולר בשנת 2015.

  • יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי לקוראה הדרומית היווה 51.8% מכלל היצוא לקוראה הדרומית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}