י"ב חשון, תשע"ז
13 נובמבר 2016
343/2016
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), טניה גלז (תחום מרשם דירות ומבנים)


 

אוטובוסים של התחבורה הציבורית

שימוש

 • 57%, שהם כ-3 מיליון מבני 20 ומעלה, נסעו בשנה האחרונה באוטובוסים של התחבורה הציבורית, 51% מהגברים ו-61% מהנשים.
 • השיעור הגבוה ביותר של הנוסעים באוטובוסים של התחבורה הציבורית נמצא  בקרב בני 24-20 - 80%. שיעור הנוסעים יורד בהדרגה עד לכמחצית בגיל 35, ועולה שוב רק בקרב בני 65 ומעלה.

עמדות הציבור

  • 59% מעריכים באופן חיובי את תפקוד האוטובוסים השייכים לתחבורה הציבורית בישראל.
  • פחות ממחצית (45%) מהציבור מרוצים מתדירות קווי האוטובוס הבין-עירוניים ביישוב מגוריהם.

עמדות של הנוסעים באוטובוסים

 • 57% מבין אלה שהשתמשו באוטובוסים בשנה האחרונה, הסכימו עם המשפט "בדרך כלל אני יכול  להגיע בתחבורה ציבורית בזמן סביר ממקום מגוריי למקום היעד". 42% לא כל כך או בכלל אינם מסכימים עם המשפט.
 • 80% מרוצים מקרבת תחנת האוטובוס לבתיהם. בירושלים נמצא השיעור הנמוך ביותר - 72% מרוצים (84% מהיהודים ו-44% מהערבים), לעומת כ-90% מרוצים בתל אביב-יפו ובבאר שבע.
 • 70% מהנוסעים מרוצים ממצב התחזוקה של תחנות האוטובוסים. בערים הגדולות השיעור נע בין 61% בירושלים (71% מהיהודים ו-38% מהערבים) ו-62% בפתח תקווה,  לבין 76% בבאר שבע.
 • 75% מהנוסעים מרוצים ממצב התחזוקה של האוטובוסים עצמם -  ניקיון, אוורור, נוחות.  כרבע מהנוסעים דיווחו כי אינם מרוצים.  שיעור המרוצים בערים הגדולות נע בין 61% בירושלים (65% מהיהודים ו-51% מהערבים) לבין 81% בראשון לציון.

רכבת ישראל

 • 39% מבני 20 ומעלה, כ-2.1 מיליון איש, השתמשו בשנה האחרונה ברכבת ישראל, נשים וגברים בשיעור דומה.

58% מהציבור מעריכים את תפקוד רכבת ישראל באופן חיובי ('טוב מאוד' או 'טוב'), 83% מאלה שנסעו בה בשנה האחרונה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}