כ' חשון, תשע"ז
21 נובמבר 2016
356/2016
כתבה רבקה אזולאי, תחום תעבורה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על ידי משטרת ישראל - תיקי ת"ד, כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון

בשנת 2015:

  • ​מספר התאונות הקטלניות בשנת 2015 היה 320, גבוה ב-10% לעומת שנת 2014 (291).

  •  מספר ההרוגים בשנת 2015 היה 356, עלייה של כ- 12% בהשוואה ל-2014 (319).

  • ​במספר הפצועים קשה חלה עלייה של כ-13%. ב-2015 היו 1,896 פצועים קשה בהשוואה ל-1,676 בשנת 2014.

  • ​​בני 65+ מהווים כ-24% מבין הולכי הרגל שנפגעו. אחוז הגבוה מחלקם באוכלוסייה (חלקם של בני 65+ באוכלוסייה הוא כ-11%).
  • ​מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה. מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-77% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-65% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים שנפגעו בעת חציית כביש (בני 65+), כ-74% נפגעו במעבר חצייה.​

  • ​ 32% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2015, היו הולכי רגל, בדומה לשיעורם הממוצע בעשור האחרון. בשנת 2015 נרשמה ירידה של כ-9% במספר הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים לעומת שנת 2014 (114 הרוגים לעומת 125 בשנת 2014).

  • ​59% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-41% היו נשים.

  • הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-50% יחסית לשנת 2000 ומצבת כלי הרכב גדלה ב-69%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-40%, ואורך הכבישים ב-17% בלבד.

  • לפי דיווחי המשטרה, בשנת 2015 אירעו 1,065 תאונות[1] שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים (257 תאונות סווגו במשטרה כסוג תיק ת"ד והשאר כ"כללי עם נפגעים"). בתאונות אלו נפגעו 1,174 בני אדם: אדם אחד נהרג, 60 נפצעו קשה ו-1,113 נפצעו קל. בנוסף, בבתי החולים אושפזו 299 נפגעים בעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים שלא דווחו למשטרה. על פי המדד הרפואי ISS[2], 22 בני אדם מבין הנפגעים שלא דווחו למשטרה היו פצועים קשה, 67 פצועים בינוני ו-210 פצועים קל (נתונים על תאונות דרכים שבהן מעורבים קורקינטים חשמליים וקלנועיות מופיעים בהמשך ההודעה).
[1] הנתונים מתייחסים לתאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו ע"י משטרת ישראל (תיקי "ת"ד") ולדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים"), כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון.
[​2] ראו "המדד הרפואי ISS" בפרק הגדרות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}