כ"ח תשרי, תשע"ז
30 אוקטובר 2016
320/2016
כתבו יוסף מוזס, בת-שבע פישמן, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ​​הגירעון בסחר בסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) מתחילת השנה הסתכם 

 ב-25.3 מיליארד ש" ח לעומת 4.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

​על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (יולי-ספטמבר)

  • עליות של 9.7% ביצוא הסחורות בתעשיות הטכנולוגיה העילית ושל 12.5% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית
  • עלייה של 35.9% ביבוא מוצרי השקעה (ללא אניות ומטוסים)  


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}