כ"ו אדר ב' ב, תשע"ו
05 אפריל 2016
089/2016
כתבה מוריאל שפיר, תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מרס 2016

  • ​ התייצבות במאזן הפעילות הכוללת¹ (17.7%).
  • ברוב השאלונים (מלבד תעשייה) חלה הטבה בהערכת המנהלים לעומת החודש הקודם וכל ההערכות חיוביות. 
  • במלונאות חלה הטבה בהערכת המנהלים הכוללת (4.7%) לעומת החודש הקודם 2.4%)) והיא ממשיכה להיות חיובית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}