ט' אייר, תשע"ו
17 מאי 2016
143/2016
כתבו רומן זילברשלג, דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ​במהלך השנים תשע"א-תשע"ו (2015/16-2010/11), חל גידול מואץ בכלל מערכת החינוך והתווספו כ-25,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.25 מיליון שעות עבודה שבועיות.
  • ​​מספר עובדי ההוראה גדל בכ-4,000 בשנת הלימודים תשע"ו בהשוואה לשנת הלימודים תשע"ה (2014/15), גידול של 2.4%.
  • מספרם של עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך בשנת תשע"ו עמד על 9,701 לעומת 9,995 בשנת תשע"א.
  • בחינוך הערבי, שיעורן של הנשים מכלל עובדי ההוראה נמצא במגמת עלייה ניכרת בכל שלבי החינוך.
  • שיעור האקדמאים בקרב עובדי הוראה בחטיבות הביניים הגיע בשנת תשע"ו ל-97.7% בחינוך הערבי ול-95.8% בחינוך העברי.
  • הגיל הממוצע של עובדי הוראה בחטיבה העליונה הגיע בשנת תשע"ו ל-45.9 שנים בחינוך העברי, לעומת 39.7 שנה בחינוך הערבי.
  • ממוצע שעות העבודה השבועיות גבוה משמעותית בחינוך הערבי ומגיע לכ-29 שעות בממוצע.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}