י"א אלול, תשע"ו
14 ספטמבר 2016
283/2016
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים, מחצית הראשונה  של  שנת 2016 !

  • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-4.6 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 41% מזה התקבל מתיירים (לוח 1).

  • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-36 אלף בממוצע לחודש - בדומה למחצית הראשונה אשתקד (לוח 2).

נתונים מנוכי עונתיות, מחצית הראשונה  של  שנת 2016 (לוח 1,לוח א) :

  • ​נרשמה עלייה  של כאחוז אחד בסך הפדיון, לעומת אותה תקופה אשתקד.

  • ​35% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 28% ממלונות בירושלים.

  • בתל אביב –יפו הפדיון מתיירים ירד ב 2% ובמלונות בירושלים נרשמה ירידה של 4% בפדיון מתיירים, לעומת אותה תקופה אשתקד

  • ​50% מהפדיון מישראלים, מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח.

נתוני מגמה, רבע שני לעומת רבע ראשון של 2016 (לוח א) :

  • ​​נתוני המגמה של הפדיון מישראלים: על סמך רבע שני של 2016, נרשמה  עלייה שנתית של 9%, בדומה לעלייה שנרשמת בחישוב על סמך הרבע הראשון.

  • ​נתוני המגמה של הפדיון מתיירים:  על סמך רבע שני של 2016 , נרשמה  עלייה  שנתית של 17%, ואילו בחישוב ע"ס הרבע הראשון נרשמה עלייה שנתית של 7%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}