ו' טבת, תשע"ח
24 דצמבר 2017
379/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ערב חג המולד 2017 חיים בישראל כ-170 אלף נוצרים,[1] שהם כ-2% מאוכלוסיית המדינה.
  • בסוף 2016, 78.6% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. היתר היו נוצרים שעלו לישראל עם בני משפחה יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר).
  • היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (22.2 אלף), חיפה (15.5 אלף), ירושלים (12.5 אלף) ושפרעם (10.1 אלף), נכון לסוף 2016.
  • הגיל החציוני[2] בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב-2015 היה 29.2 שנים, ושל הכלות הנוצריות - 25.3.
  • ב-2016 נולדו 2,613 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-75% לנשים נוצריות ערביות (1,965 תינוקות).
  • מספר הילדים הממוצע עד גיל 17, במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.8, מתוכן במשפחות הערביות נוצריות - 2.0. נתונים אלה נמוכים בהשוואה למשפחות היהודיות (2.4) ולמשפחות המוסלמיות (2.8).
  • בשנת הלימודים תשע"ז למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 26,787 תלמידים נוצרים המהווים 1.6% מכלל התלמידים.
  • במחזור הלימודים תשע"ו (2015/16) 73.9% מבין תלמידי כיתות יב הנוצרים בחינוך הערבי היו זכאים לתעודת בגרות, עלייה לעומת 72% בשנה הקודמת.
  • האחוז הגבוה ביותר של מקבלי תעודות בגרות העומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאות נמצא בקרב הערבים הנוצרים - 66.2%, לעומת 51.9% מהדרוזים, 41.1% מהמוסלמים ו-55.1% מתלמידי החינוך העברי.
  • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2016 בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 68.5%.


[1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים שאינם כלולים במרשם האוכלוסין (זרים).
[2] הגיל החציוני - הגיל שמחצית הנישאים צעירים ממנו ומחצית - מבוגרים ממנו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}