י' ניסן, תשע"ז
06 אפריל 2017
095/2017
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016

  • ברבעון הרביעי של שנת 2016 ירד מספר המשרות הפנויות ל- 97.4 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 102.1 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי של 2016).

  • היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם והיה ל-3.7. הכוונה ליחס בין המבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות.

  • היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם והיה ל-2.2.

  • יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) קיים בקרב בעלי משלחי יד בתחומי המדע וההנדסה, מפתחי תכנה; בקרב קבוצת משלחי היד הבאים: עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומים וביניהם גם בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, רצפים ומניחי אריחים וטייחים, בקרב מעבדי לוחות מתכת (פחחים), יוצרי תבניות ליציקת מתכות, רתכים ובעלי משלח יד דומה, בקרב עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה ובקרב נהגי משאיות כבדות ואוטובוסים.

  • היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-5 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 5 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי שירותים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT), בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות ובקרב פקידים כלליים וקלדנים.

סיכום שנת 2016

  • בשנת 2016 מספר משרות פנויות עלה ל-97.5 אלך משרות בממוצע לחודש (לעומת 82.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש בשנת 2015)

  • בשנת 2016 ירד היחס בין היצע לביקוש ל-3.7 (לעומת 4.5 בשנת 2015)

  • בשנת 2016 ירד היחס בין היצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ל-2.2 (לעומת 2.7 בשנת 2015)

  • רכיבי היצע בשנת 2016: מועסקים שחיפשו עבודה - 18.4%, בלתי מועסקים - 45.9% ולא משתתפים בכוח עבודה שבועי וחיפשו עבודה בשנה אחרונה - 35.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}