ה' תמוז, תשע"ז
29 יוני 2017
188/2017
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
   מרץ - מאי 2017 לעומת דצמבר 2016- פברואר 2017 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-6.7%

  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-3.2%

  • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-2.0%

  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) ירד ב-1.0%

  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2%

     
   מרץ - אפריל 2017 לעומת ינואר– פברואר 2017 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-5.4%

  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-7.2%

  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-4.8%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}