ח' אדר, תשע"ז
06 מרץ 2017
064/2017


 
 • בסוף שנת 2015 חיו בישראל 3,102,500 נשים בנות 15 ומעלה. חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל הנשים היה 12.3%, בהשוואה ל-9.9% בקרב הגברים.

 • 50,797 נשים נישאו בשנת 2014. הגיל הממוצע של הנשים שנישאו לראשונה עמד על 25.0 בהשוואה ל-24.5 שנים בשנת 2004.

 • גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון עלה מ-26.5 בשנת 2004 ל-27.6 בשנת 2015.

 • כ-9% מן הנשים בגיל 15 ומעלה גרו לבד. אחוז הנשים בגיל 65 ומעלה, הגרות בגפן, גדול כמעט פי 3 בהשוואה לאחוז זה בקרב הגברים (כ-32% בהשוואה לכ-12%, בהתאמה) בדומה לשנים הקודמות.

 • אחוז רווקות בנות 49-45 (בסוף גיל הפריון) עמד על 9.4% בקרב כלל האוכלוסייה.

 • תוחלת החיים בישראל בשנת 2015 עמדה על 84.1 בקרב נשים ועל 80.1 שנים בקרב גברים

 • 68% מכלל המועסקות עבדו עבודה מלאה בדרך כלל (35 שעות ויותר בשבוע) ו-32% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל (פחות מ-35 שעות בשבוע).

 • בקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות עומד על 10.3%.

 • חלקן של המנהלות מכלל המנהלים הגיע בשנת 2016 ל-34.1%.

 • ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 7,666 ש"ח ושל גבר שכיר הייתה 11,219 ש"ח.

 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של אישה שכירה נמוכה בכל קבוצות שנות הלימוד מאשר גבר שכיר. הפער הגדול ביותר הוא 24.4% ונמצא בקבוצת שנות לימוד 15-13.

 • תחומי הלימוד שבהם נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של נשים היו מקצועות עזר רפואיים (83.1%) וחינוך והכשרה להוראה (80.2%). לעומת זאת, האחוזים הנמוכים ביותר הנשים הנמוכים ביותר היו במדעים הפיזיקליים (37.1%) במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (29.9%) ובהנדסה ואדריכלות (28.1%).

 • 27% מהנשים מרגישות לחוצות תמיד או לעתים קרובות. ל-19% מהנשים דאגות מפריעות לישון לעתים קרובות. שיעור דומה של נשים מדווחות שרק לעתים רחוקות (או שבכלל לא) הן מרגישות מלאות מרץ.

 • 61% מהמועסקות מעריכות שיש להן סיכוי גדול או סיכוי גדול מאוד למצוא עבודה במקרה שיאבדו את מקום עבודתן (58% מהגברים).

 • שיעור הנשים המרוצות מההכנסה שלהן נמוך בהשוואה לגברים: 56% לעומת 62%, בהתאמה.

 • בשנת 2016 [1] היוו הנשים, כ-41% מהנפגעים וכ-24% מההרוגים בתאונות דרכים (מסוג ת"ד שנחקרו על ידי משטרת ישראל, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון). כמו כן, הן היוו כ-25% מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד), וכ-11% מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים קטלניות.


 

[1] נתונים ארעיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}