כ"ז כסלו, תשע"ט
05 דצמבר 2018
358/2018
כתבו יונתן בר-און*, תמר רנד**
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות שחל השבוע, להלן נתונים נבחרים על בעלי תעודת עיוור[1]
  • בשנת 2017, היו 24.0 אלף בעלי תעודת עיוור (מהם 1.7 אלף זכאים חדשים).
  • הגיל החציוני של כלל בעלי תעודת עיוור - 70 שנים.
  • שיעור בעלי תעודת עיוור ל-1,000 נפש ירד ככל שקבוצת הגיל הייתה צעירה יותר. בקרב בני 80 ומעלה, שיעור בעלי תעודת עיוור היה 31.8 ל-1,000 נפש. לשם השוואה, בקרב בני 9-0 שיעור זה עמד על 0.2 ל-1,000 נפש.
  • יותר משליש מכלל בעלי תעודת עיוור היו בני 80 ומעלה (34.1%). אחוז בני 9-0 היה 1.7%.
  • בקרב כלל האוכלוסייה, שיעורי בעלי תעודת עיוור היו גבוהים יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים.
  • בקרב בעלי תעודת עיוור, גילן החציוני של נשים היה גבוה יותר מגיל הגברים (73 שנים לעומת 68, בהתאמה).
  • בקרב בעלי תעודת עיוור, גילם החציוני של יהודים ואחרים היה 75 שנים, לעומת 49 בקרב הערבים.
  • בקרב בעלי תעודת עיוור, אחוז בני 59 ומטה בקרב היהודים והאחרים היה 27.0%, לעומת 64.2% בקרב הערבים.
  • בקרב כלל האוכלוסייה, שיעור בעלי תעודת עיוור בני 80 ומעלה היה גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים[2] (32.3 ל-1,000 נפש) מאשר מקרב ערבים (25.3 ל-1,000 נפש). לעומת זאת, בקבוצות הגיל הצעירות יותר, השיעורים היו נמוכים יותר בקרב היהודים והאחרים מאשר בקרב הערבים.


[1] בכל מקום בהודעה שבו כתוב "בעלי תעודת עיוור", הכוונה לבעלי תעודת עיוור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
[2] אוכלוסיית האחרים כוללת נוצרים לא ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}